Enige persoon se liggaam het voedsel nodig om van te leef. Voedsel voed jou en gee jou krag om dinge aan te pak wat jy andersins nie sou kon doen nie. Voedsel voorsien jou liggaam van energie. As jy nie eet nie, dan het jy nie krag nie en sal jy uiteindelik swak word en kan jy sterf.

Net soos jou liggaam voeding nodig het, het jou gees voeding nodig.

Hoe kry jy voeding vir jou gees?

God se Woord is jou voeding.

Matteus 4:4

“Maar Jesus het hom geantwoord: ‘Nee! Daar staan in die Skrif geskryf: ‘n Mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond.”

Wanneer jy God se Woord bestudeer, gee dit vir jou geestelike voeding. Dan het jy krag en energie om enige situasie te hanteer. Jy kan nie net elke nou en dan jou geestelike voeding inkry en dan verwag om staande te bly teen aanvalle nie. Jy het dit elke dag nodig om jou kragte op te bou. Lees die Woord, daagliks. Luister na die Woord deur preke. Kom in gemeenskap met mense wat wat ‘n hart na Vader het, jy hoef nie altyd die slimste een in jou groepie te wees nie. Kom tussen mense wat al gegroei het in die areas waar jy self wil groei. Bid. Gebed is die geskenk van gesprek voer saam met die Here. Dis nie ‘n aframmel van ‘n lysie nie, maar ‘n oor en weer gesels. Hoe leer mens iemand ken? Deur om tegesels, nie waar nie? En ek sal sê, lofprysing ook. In aanbidding en lofprysing gebeur daar iets binne ons gees wat woorde en denke nie kan verklaar nie. Ons word gebou en gestig, bemoedig en versterk wanneer ons ons harte ontbloot in Sy teenwoordigheid.

Net soos ‘n voertuig brandstof nodig het om te loop, is God se Woord  die Brood (jou brandstof) wat jou laat loop. Jy kan nie daarsonder nie, want dan sal jy gaan staan.

Johannes 6:48

“Ek is die brood wat lewe gee.”

Johannes 6:50+51

“Hierdie is die brood wat uit die hemel gekom het sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie. Ek is die brood wat lewe gee, wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir altyd lewe. En die brood wat Ek beskikbaar sal stel, is my liggaam. Dit doen Ek ter wile daarvan dat die wêreld kan lewe.”

Jesus het Sy liggaam as “brood” beskikbaar gestel sodat ons daarvan kan “eet”, en ons nooit sal sterf nie. Hy doen dit ter wille van ons.

Die vrou by die put, ‘n Samaritaanse vrou, het op ‘n dag vir Jesus ontmoet. Hy het haar vertel van die lewende water. Hy het haar geleer van die water waarmee Hy haar dors kon les. Die geestelike dors wat sy gehad het was so sigbaar en ons almal beleef dit.

Johannes 4:13-14

“Jesus antwoord haar. ‘Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Wie egter van die water drink wat Ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Die water wat Ek vir hom sal gee, sal ‘n fontein in hom word waarvan die water vir altyd sal bly opborrel.”

As jy dors na die ware lewe, neem die beker wat God na jou toe uithou. Laat Hy jou dors vir altyd les. Dit gee hoop. Voed jouself, daagliks. Oefen jou gees, dit maak jou sterk. Voed jou gees , want as God jou voeding en water gee, sal jy nooit weer honger of dors word nie.

 

Oefeninge: ‘n Gedig

 

oefen jou gees

elke dag

sodat jou vlees

na Vader smag

 

om Sy liefde te voel

toe geskulp in Sy liefdesoester

liefde net vir jou bedoel

vir ewig in Sy arms gekoester

 

©Jessica Venter

26/07/2017