In ons hedendaagse lewe is dit so hartseer om te sien hoe ons vaders al meer in ‘n slegte lig gestel word. Ons as kinders, wel sommige van ons (ek in kluis), het nie ‘n goeie verhouding met hulle aardse pa gehad nie. Hulle het net die slegte van hulle pa geken waar ander weer die teenoorgestelde ervaring van ‘n pa gehad het. Een wat liefdevol was. Wat na sy kinders omgesien het. Verstaan my mooi, hiermee sê ek glad nie enige pa sleg nie. Ons verstaan dat seer maak seer en baie van ons se ouers het nie geweet hoe om ‘n goeie en liefdevolle oue te wees nie weens hulle opvoeding.

Elke persoon in die wêreld het ‘n vader nodig, maar wat gebeur as daai pa ‘n negatiewe voorbeeld was in jou lewe? Ek kan jou lank besig hou maar dis nie die doel van die skrywe nie. Die doel is om anders te leer dink oor jou Hemelse Vader, maak nie saak hoe jy jou aardse pa gesien het nie. Indien jy ‘n minder goeie voorbeeld gehad het, hoe affekteer dit die brille waardeur jy kyk na jou Hemelse Pa? Indien jy ‘n uitsonderlike goeie pa gehad het is jou Hemelse Pa BAIE meer!

Ongelukkig is die beeld wat ons van ons aardse pa’s kry baie male hoe ons God sien. Hy is ons Hemelse Vader en Hy het net die heel beste intensies en drome vir ons, maar vanwee ons skewe beeld, voel ons nie dit is waar nie.

Enige ouer het pligte teenoor hul gesin, veral ‘n pa. Maar ongelukkig voel nie alle pa’s so nie. Selfs in die Bybel praat hulle van die vader se pligte. God gee dit as riglyne om ons te help. Kom ons kyk na ‘n paar van hierdie verantwoordelikhede en word opnuut gevul met dankbaarheid.

* Hy moet sy kinders dissipline leer Deuternomium 8:5 Jy moet besef dat net soos ‘n ouer ‘n kind dissiplineer, so het die Here jou God jou gedissiplineer om jou te help.

* Hy moet sy kinders se opvoeding hanteer Efesiërs 6:4 en julle, pa’s, moenie julle kinders so behandel dat hulle verbitterd word nie, maar voed hulle op met dissipline en teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra.

* Hy moet vir sy kinders sorg 2 Korintiërs 12:14b Want dit is nie dat die kinders vir hulle ouers moet sorg nie, maar die ouers vir die kinders.

In sommige gevalle word die dissipline nie reg gehanteer nie en leer kinders dat hulle nie ‘n liefdevolle pa het nie. In daai lig, sien hulle dikwels ook God as liefdeloos. God is nie net Jesus se Vader nie, maar ook ons sin. Deur wat Jesus aan die kruis gedoen het, het ons mede erfgename geword van God. Ons is Sy kinders. God is ons Vader ook. Moenie verder toelaat dat die vyand steel by jou of deur jou, deur om jou persepsies van wie God die Vader is te vertroebel met leuens nie.

Efesiërs 1:3 Prys ons goeie God, die Vader van ons Here Jesus Christus, voortdurend, want Hy is wonderlik goed vir ons! Deur wat Christus gedoen het, het Hy al die geestelike skatte wat daar in die hemel is, verniet vir ons gegee.”

Vir God is daar niemand wat nie na aan Sy hart is nie. Hy is Vader van almal wat Hom aanneem, selfs die wat nog nie daai besluit geneem het nie, sien Hy as sy kinders en wag Hy vir hulle terugkeer. Hy is geduldig en sal niemand vorseer om daai keuse te maak nie. Hy wag totdat jy reg is om na Hom te draai.

Maleagi 2:10a “Ons is tog kinders van dieselfde pa! Ons is almal deur een God geskape!”

Johannes 1:12 “Aan almal wat Hom egter aanvaar het, die wat in sy Naam glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.”

Daarom kan ons God ons Vader noem, want Hy sien ons as sy kinders. Ons dra dieselfde Gees in ons as Jesus en God.

Romeine 8:15 “Die Gees wat julle ontvang het, is nie ‘n Gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. Julle het die Gees van ware kindwees ontvang en deur hierdie Gees roep julle uit tot God: Abba – ons liewe Vader. Want die Gees self bevestig die getuienis van ons eie gees dat ons God se kinders is.”

Galasiërs 4:6+7 “En omdat julle sy kinders is, het God die Gees van sy Seun gestuur om in ons te lewe. Die Gees in ons roep voortdurent na God: Abba! – wat die Aramese woord is vir “Vader”. jy is dus nie meer slaaf nie, maar kind. En as sy kind het God jou sy erfgenaam gemaak!”

Deur ons verwronge beeld, dink ons God het geen gevoelens nie. Dat Hy net daarbo sit en niks omgee oor wat met ons gebeur nie. Maar tog het Jesus emosionele kenmerke gehad, wat God ook het, want God en Jesus is een. Hy was lief vir mense. Hy kan ook lag, Hy het ‘n goeie sin vir humor. Maar God kan ook kwaad word en droefheid ervaar. Soos toe Lasarus dood is, Jesus het gehuil oor sy vriend.

God is ‘n liefdevolle Vader, vol goedheid en guns. En Hy soek net goeie goed vir elkeen van ons. Hy wil ‘n verhouding met ons almal hê, daarom was Hy bereid om ALLES te gee en ons Sy kinders te maak. Daar is ‘n liedjie wat in my hart brand as ek aan God as ons Vader dink. Dis so ‘n wonderlike lied en dit dui net op God se goedheid en Sy liefde. Luister gerus na die lied deur om die link onder aan die bladsy te volg.

Die sanger is Chris Tomlin en die woorde is as volg:

I’ve heard a thousand stories of what they think You’re like

But I’ve heard the tender whispers of Love in the dead of night

And You tell me that You’re pleased

And that I’m never alone

 You’re a good good Father

It’s who You are, it’s who You are, it’s who You are

And I’m loved by You

It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am

 I’ve seen many searching for answers far and wide

But I know we’re all searching

For answers only You provide

‘cause You know just what we need

Before we say a word

Because You are perfect in all of Your ways

You are perfect in all of Your ways

You are perfect in all of Your ways to us

 Laat God toe om jou Vader te wees. Laat Hy daai Pa wees waarna jy nog altyd gesmag het. Dis wat Hy graag wil wees.

Want dis wie God is en nog altyd was.

Hy is ons GOEIE PA!

Laat Hom toe om jou Pa te wees!